Wiadomości

25.02.2019

zaprojektuj-wybuduj bezpieczną formą inwestycji dla mikroprzedsiębiorstw na przykładzie pralni wykonanej przez RUKA projekt w Głogowie

Obiekt pralni dla lokalnej firmy Delfin w całości został zaprojektowany i wybudowany przez RUKA projekt. Nasi projektanci zaprojektowali obiekt i rozwiązania techniczne dopasowując je do specjalistycznej technologii pralniczej dobranej przez inwestora koordynując całość prac z dostawcami technologii.

Już w maju 2018r. rozpoczęto budowę – najpierw zrealizowano prace ziemne, wykonano instalacje sanitarne, instalacje zasilania, wykonano zbrojenie i wylano fundamenty oraz wymurowano część socjalno-biurową budynku. Następnie po wykonaniu części produkcyjnej w konstrukcji stalowej i z płyty warstwowej rozpoczęto realizację prac wewnątrz budynku. Równolegle prowadzono prace polegające na zagospodarowaniu terenu wykonując ogrodzenie, oświetlenie uliczne, wykonano tereny zielone oraz utwardzone z kostki brukowej. Jesienią realizowano prace wewnątrz budynku wykonując instalacje sanitarne, posadzkę przemysłową, instalacje elektryczne, wentylacyjne oraz roboty wykończeniowe, które zakończono w grudniu 2018r.

Nasza firma oprócz uzyskania niezbędnych pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych zapewniła inwestorowi również przeprowadzenie wszelkich czynności wymaganych do oddania zakładu do użytkowania począwszy od przeprowadzenia odbiorów z lokalnym przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym, zakładem energetycznym, gazownią – skończywszy na odbiorach przez UDT, Straż Pożarną, Sanepid oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Prowadzenie inwestycji przez nasz wykwalifikowany zespół gwarantuje inwestorowi, że nie absorbuje on swojego cennego czasu na prace nie związane z jego podstawową działalnością, które wymagają specjalistycznej wiedzy w dziedzinie inwestycji. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wszelkie czynności wykonujemy w ramach świadczonej kompleksowo usługi generalnego wykonawstwa i nadzoru autorskiego jednocześnie. Inwestycja zrealizowana przez nas w Głogowie jest już kolejnym przedsięwzięciem tego typu wykonanym przez naszą firmę.

Obserwujemy, że świadczona przez naszą firmę usługa w systemie zaprojektuj-wybuduj cieszy się co raz większym powodzeniem wśród msp i mikroprzedsiębiorstw, z którymi od lat współpracujemy oferując im profesjonalną usługę na wysokim poziomie bezpieczeństwa inwestycyjnego i w dobrej jakości. Nasz doświadczony zespół inżynieryjny oraz wysoko wykwalifikowane brygady budowlano-montażowe gwarantują realizację każdego projektu na czas, w uzgodnionym budżecie i zakresie.