O nas

O FIRMIE

W związku z zapotrzebowaniem rynku na wysokospecjalistyczne usługi inżynieryjne w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych w 2011 roku powstała firma RUKA projekt sp. z o.o. Założyciele i tworzący firmę zespół to osoby posiadające uprawnienia techniczne i zarządcze. Zespół RUKA projekt posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji różnego rodzaju projektów inwestycyjnych na terenie naszego Regionu, Polski i Europy. Posiadamy kompetencje i doświadczenie niezbędne do zaplanowania, przygotowania i zrealizowania każdego, nawet najbardziej skomplikowanego projektu inwestycyjnego.

Naszym celem jest realizacja inwestycji w uzgodnionym terminie, zakresie i budżecie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie projektowania, budownictwa i zarządzania projektami z sukcesem od 2011 roku, pod marką RUKA projekt realizujemy projekty inwestycyjne dla firmy i samorządów terytorialnych. W skład zespołu RUKA projekt wchodzą architekci, konstruktorzy i projektanci branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej, kierownik budowy, inspektor nadzoru, kierownik projektu oraz specjalistyczne brygady wykonawcze wraz z kierownikami robót. Tak zbudowany zespół, posiadający szerokie kompetencje, gwarantuje wysokie bezpieczeństwo inwestycyjne. Dodatkowym naszym atutem jest forma realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj-wybuduj gwarantującym naszym klientom ograniczenie kolejnych ryzyk związanych z koordynacją robót budowlanych z projektem sporządzonym przez zewnętrzne biuro projektowe.

Każdy klient oraz każdy realizowany projekt inwestycyjny jest dla nas unikatowy, od lat działamy na lokalnym rynku zdobywając zaufanie naszych klientów, którzy są dla nas najważniejsi gdyż to dzięki nim się rozwijamy w zamian za co odwzajemniamy się tym samym świadcząc usługi na najwyższym poziomie.

 

UDZIAŁOWCY I WŁADZE SPÓŁKI

mgr inż. Robert Rutkowski

Współzałożyciel RUKA projekt sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Spółki. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W Spółce odpowiada za rozwój kluczowego obszaru działalności związanego z inwestycjami budowlanymi realizowanymi dla klientów Spółki.

mgr Piotr Karwan

Współzałożyciel oraz Wiceprezes Zarządu RUKA projekt sp. z o.o.. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie finansów i controllingu firm i studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie zarządzania projektami wg. metodyki TenStep oraz studiów Executive MBA – Business Trends WSB we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w WSM w Legnicy kierując działem odpowiedzialnym za rozwój produktów i marketing Uczelni oraz w Banku Zachodnim WBK S.A. gdzie zdobył m.in. doświadczenie w zakresie finansowania inwestycji dla klientów firmowych. W „Energetyka” sp. z o.o. pracował w obszarze  controllingu, a następnie w Korporacji Budowlanej BUDMAX sp. z o.o. gdzie jako kierownik projektów zarządzał kluczowymi projektami inwestycyjnymi m.in. dla KGHM PM S.A., KGHM Metraco, KGHM Ecoren, Urząd Miasta Legnica, LIDL Polska. Zasiadał  w Radach Nadzorczych Spółek „Energetyka” sp. z o.o. oraz WPEC w Legnicy S.A.. Od 2011 roku zasiada w Zarządzie RUKA projekt sp. z o.o. gdzie odpowiada za finanse i rozwój Spółki.

mgr inż. arch. Małgorzata Matynia

Członek Zarządu ds. projektów, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, członek Izby Architektów RP. W Spółce odpowiada za rozwój kluczowego obszaru działalności związanego z projektowaniem inwestycji dla klientów. Doświadczenie w projektowaniu i koordynowaniu procesu projektowego zdobywała najpierw w Pracowni Projektowania i Usług Inwestycyjnych ALFA a następnie w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej AMM Projekt. Jako architekt brała udział m.in. w realizacjach dla WEPA Piechowice, Brico Marche, Mazda, Urząd Miasta Legnica, Family Point, Specjalistyczne Centrum Medyczne w Legnicy, osiedle apartamentów Winkelmann w Legnicy oraz budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Szewczenki w Legnicy.