Realizacje

Inwestycja:

Projekt i budowa żłobka w Legnckim Polu

Inwestor:

Gmina Legnickie Pole

Zakres prac:

Projekt przebudowy i robudowy isrniejącego budynku po byłym motelu na żłobek wraz wykonaniem robót budowlanych i uzyskaniem wymaganych pozwoleń

Okres realizacji:

2020-2021

Inwestycja:

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Lubinie

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Lubinie

Zakres prac:

Budowa obiektu opiekuńczo-wychowawczego

Okres realizacji:

2018-2019

Inwestycja:

Projektowanie i budowa pralni w Głogowie

Inwestor:

Ekologiczne Centrum Pralnicze DELFIN

Zakres prac:

Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj-wybuduj”

Okres realizacji:

2017-2018

Inwestycja:

Hala magazynowa wysokiego składowania w powiecie średzkim

Inwestor:

Prywatny

Zakres prac:

Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Okres realizacji:

2017 – w trakcie realizacji

Inwestycja:

Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy przy ul. Mazowieckiej 3

Inwestor:

Gmina Legnica

Zakres prac:

Program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowo-przetargowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Okres realizacji:

2017 – w trakcie realizacji