Wiadomości

02.03.2019

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Lubinie.

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej, na budowie w Lubinie realizujemy obecnie prace żelbetowe oraz instalacyjne.

Inwestycja ta jest jedną z dwóch budów tego typu realizowaną obecnie przez RUKA projekt w Lubinie. W bieżącym miesiącu planowane jest rozpoczęcie prac z zakresu zagospodarowania ternu, następnie ułożone zostaną prefabrykowane mury oporowe oraz realizowane będą dalsze prace wewnątrz budynku. Nasi instalatorzy rozpoczną układanie instalacji elektrycznej oraz instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. Pracami kieruje mgr inż. Robert Rutkowski posiadający wieloletnie doświadczenie w budownictwie kubaturowym, oprócz nadzoru autorskiego nad pracami czuwa również nasz doświadczony architekt mgr inż. Małgorzata Matynia. W przedsięwzięciu udział również biorą mgr inż. Sandra Bednarz oraz mgr inż. Włodzimierz Boguta, którzy czuwają nad realizacją prac sanitarnych oraz z branży elektrycznej.

Nasi inżynierowie planują zastosować na tej budowie m.in. innowacyjne masy wypełnieniowo-wyrównawcze na bazie polistyrenu – gotowa mieszanka tzw. styrobeton poprzez pompy zostanie ułożona jako warstwa ociepleniowa i wyrównawcza, na której następnie ułożone zostanie ogrzewanie podłogowe i jastrych anhydrytowy gwarantujący najwyższe parametry przewodności ciepła. Przy realizacji naszej inwestycji współpracujemy z najlepszymi producentami oraz dostawcami materiałów, co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych prac. W kolejnych etapach realizowane będą prace wykończeniowe tj. montaż stolarki okiennej, tynkowanie ścian, układanie płytek i paneli, malowanie ścian oraz montaż stolarki drzwiowej wraz z montażem systemu monitoringu, alarmu oraz windy dla niepełnosprawnych. Równolegle prowadzone będą prace na zewnątrz – wykonanie elewacji, ogrodzenia, elementów małej architektury oraz wykonanie terenów utwardzonych oraz nasianie trawy.

Na bieżąco będziemy informować o postępach naszych prac – ta budowa jest dla nas wyjątkowa ale o tym już napiszemy następnym razem ….