Wiadomości

08.02.2021

ŻŁOBEK W LEGNICKIM POLU

Nasza kolejna inwestycja w formule zaprojektuj-wybuduj

Zadanie inwestycyjne polegało na zaprojektowaniu, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, przebudowie i adaptacji powstałego w drugiej połowie XX w. obiektu w Legnickim Polu na żłobek gminny wraz z uzyskaniem pozwolenia na jego użytkowanie. Adaptacji poddany został od lat nieużytkowany dwukondygnacyjny i mocno zdewastowany budynek, w którym niegdyś mieścił się motel oraz jednokondygnacyjny warsztat. W szczególności należało w budynku zbić stare tynki, odtworzyć izolacje przeciwwilgociowe i cieplne fundamentów, wykonać warstwy posadzek, pokrycie dachowe i instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. Oprócz złego stanu budynku dużym utrudnieniem był teren zewnętrzny, który krył w sobie wiele niespodzianek w postaci starej niezinwentaryzowanej infrastruktury. 

Proces inwestycyjny w formule zaprojektuj-wybuduj realizowała firma RUKA projekt, umowę z inwestorem podpisano 30 marca 2020r. – pozwolenie na użytkowanie żłobka uzyskano w dniu 30 stycznia 2021r. Z uwagi na lokalizację obiektu w obszarze położonym w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, równolegle z prowadzonymi pracami projektowymi – w pierwszym etapie należało uzyskać pozwolenie konserwatorskie. Decyzję konserwatorską zezwalającą na prace budowlane uzyskano z początkiem maja 2020r., natomiast już w lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na zły stan obiektu, prace budowlane prowadzone były pod szczególnym nadzorem naszego konstruktora, z którym na bieżąco uzgadniano rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo wykonywanych robót. Budowa była prowadzona pod stałym dozorem Małgorzaty Matynia – architekta, który w koordynacji z kierownikiem budowy Robertem Rutkowskim wprowadzał na bieżąco rozwiązania oczekiwane przez Inwestora.    

Zaprojektowany i wybudowany w ekspresowym tempie żłobek pozwala na umieszczenie do 130 dzieci, powierzchnia całkowita dwukondygnacyjnego obiektu to 848,5m2, kubatura 2.506,5m3. Wykonane w ramach zagospodarowania tereny utwardzone stanowią 1.325m2, powierzchnia terenów zielonych wynosi 1.164m2 oprócz oświetlenia zewnętrznego terenu wykonano wiatę śmietnikową z pomieszczeniem technicznym – wszystko wygrodzono ogrodzeniem panelowym.   W obiekcie zastosowano wysokiej klasy pompy ciepła wspomagane kotłem gazowym firmy Viessmann, na dachu natomiast umieszczono panele fotowoltaiczne – tak dobrany system zapewni minimalizację kosztów energii wymaganej do ogrzania żłobka. Przed wejściem do żłobka przewidziano pomieszczenie pełniące funkcji wózkowni, w żłobku oprócz przestronnego holu z toaletą dla rodziców, szatni, 7-sal zajęć dla dzieci wraz z zespołem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zapewniono infrastrukturę dla administracji oraz całkowicie wyposażoną kuchnię do obsługi żłobka i pomieszczenia techniczne w tym kotłownię. Komunikacja pionowa odbywać będzie się poprzez dwie klatki schodowe, które zostaną wydzielone pożarowo i oddymiane – obiekt wyposażony został w niezbędne systemy zapewniające bezpieczeństwo p.poż. oraz system antywłamaniowy, monitoring i internet. Ponadto dla dzieci zapewniono zadaszony placu zabaw oraz dwa tarasy umożliwiające wyjście i zabawę na świeżym powietrzu w ciepłe dni.

Wysokie tempo realizacji całego procesu inwestycyjnego w okresie panowania pandemii było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich jego uczestników, w tym miejscu szczególne podziękowania należą się Inwestorowi i jego służbą, pracownikom realizującym prace projektowe i budowlane, Wydziałowi Architektury i Budownictwa w legnickim Starostwie Powiatowym, Konserwatorowi Zabytków, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Legnicy oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Legnicy.  Bez zaangażowania osób i instytucji, które tu wymieniliśmy realizacja tego zadania w takim tempie nie byłaby możliwa.