Wiadomości

14.05.2015

Modernizacja bazy sportowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Legnicy

Modernizacja bazy sportowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Legnicy jest kolejnym przedsięwzięciem naszej firmy realizowanym dla jednostki samorządu terytorialnego. W lutym 2015 RUKA projekt Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Legnica na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego. Przedsięwzięcie polegało na zaprojektowaniu terenów rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej nr 6 w Legnicy. Prace projektowe trwały 2 miesiące i zakończone zostały w kwietniu 2015r.