mgr inż. Sandra Bednarz – projektant

PROJEKTOWANIE – BRANŻA SANITARNA

Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Posiada uprawnienia do projektowania i nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. ponadto posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc w latach 2011-2016 funkcje inżyniera i kierownika robót m.in. w Zakładzie Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa Robót Instalacyjno-Budowlanych w Lubinie prowadzonych przez Pana Adama Wróblewskiego. Zdobyte doświadczenie realizacyjne m.in podczas budowy Cmentarza Komunalnego dla miasta Legnica, Zakładu Turntecc Polska, Stopnia Wodnego Brzeg Dolny (remont i modernizacja) czy podczas remontu Wydziału Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego – jest niewątpliwym atutem w pracy projektanta.