mgr inż. Roman Janusz – inspektor nadzoru

w 1984r. ukończył Politechnikę Wrocławską Wydział Budownictwa Lądowego. Praktyk z długoletnim doświadczeniem. Prowadził budowy w latach 1983-1991 pracując w Przedsiębiorstwie Przemysłowego Budownictwa Rolniczego w Legnicy, w latach 1991-2008 w PUB Cobex w Legnicy. Od 2008 r. prowadzi nadzory inwestorskie m.in. dla Gminy Legnica, Jawor, Chocianów, Złotoryja, Chojnów oraz dla inwestorów prywatnych m.in. tj. SANHA Polska Sp. z o.o., Americanos. Posiada uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót przy zabytkach nieruchomych – kierował robotami remontowymi Kościoła Pokoju w Jaworze i Akademii Rycerskiej w Legnicy, nadzorował m.in. Remont Zamku Piastowskiego Legnicy i Akademii Rycerskiej w Legnicy.