Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Zarządzamy projektem inwestycyjnym wspierając kompleksowo inwestora w realizacji jego zamierzenia inwestycyjnego. Dla klientów, którzy zamierzają zrealizować inwestycję pozyskujemy grunt inwestycyjny, przeprowadzamy niezbędne analizy, plany, projekty, uzgodnienia i decyzje administracyjne. Wspieramy w uzyskaniu zewnętrznego finansowania inwestycji i uczestniczymy w jej realizacji do momentu rozliczenia i uzyskania wymaganych prawem decyzji niezbędnych do użytkowania inwestycji.