Generalne wykonawstwo

Budujemy obiekty produkcyjne, usługowe i użyteczności publicznej. Ponadto w imieniu inwestora przeprowadzamy cały proces inwestycyjny pod względem formalno-prawnym w celu uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania nowego obiektu.